• English EN German DE Romanian RO

Rezultatele căutării dvs

Termeni și condiții generale pentru utilizarea acestor pagini de către furnizorii imobiliari

 1. Dispoziții generale imobiliare1.ro , (denumită în continuare imobiliare1.ro ) oferă platforme de internet pe care utilizatorii pot folosi proprietăți imobiliare ca obiecte de închiriere, vânzare și licitație, dar și companiile pentru închiriere, vânzări, franciză și catering -, partener sau obiecte de investiții pot fi oferite pe internet. Imobiliare1.ro nu oferă niciun bun imobil în sine și nu este el însuși un partener contractual în contractele încheiate între furnizorii imobiliari și cei interesați de bunuri imobiliare. Termenii și condițiile generale pentru cooperarea dintre imobiliare1.ro și cei interesați de proprietăți imobiliare în scop de închiriere sau vânzare sunt reglementate mai jos.

 2. Servicii de pe imobiliare1.ro
  Imobiliare1.ro va prezenta online oferte imobiliare pentru închiriere sau vânzare pe platforma sa de internet și le va pune la dispoziția părților interesate. Imobiliare1.ro creează automat un sinopsis online pe baza datelor despre proprietate transmise de furnizor. Imobiliare1.ro își rezervă dreptul de a selecta proprietățile și părțile interesate. Imobiliare1.ro își rezervă, de asemenea, dreptul de a aduce modificări serviciilor convenite. Acest lucru se aplică ținând seama de interesele partenerilor contractuali.

 3. Înregistrare, confidențialitate, netransferabilitate.
  Platforma internet furnizată de imobiliare1.ro este deschisă numai persoanelor fizice și persoanelor juridice cu capacitate juridică nelimitată. Minorii și persoanele cu capacitate juridică limitată nu au voie să posteze nicio ofertă. Datele necesare pentru înregistrare trebuie introduse complet și corect. Numele și adresa furnizorului nu trebuie să conste exclusiv dintr-o adresă de internet sau de e-mail sau o căsuță poștală, ci mai degrabă numele și prenumele, dacă este cazul, adresa companiei, trebuie să se furnizeze o adresă și un număr de telefon valide. Furnizorul trebuie să notifice imediat imobiliare1.ro cu privire la orice modificare ulterioară a datelor înregistrate. Parola care permite furnizorului să acceseze zona personală și colectarea datelor trebuie protejată împotriva accesului neautorizat. Furnizorul este obligat să ia măsurile adecvate pentru a împiedica terții să citească și să-i folosească parola. Drepturile furnizorului în temeiul prezentului contract nu sunt transferabile.

 4. Obligațiile furnizorului
  Furnizorul imobiliar este obligat să compileze informațiile oferite transmise către imobiliare1.ro cu adevărat și complet. Ofertele postate de utilizator nu trebuie să contrazică acești termeni și condiții sau legea aplicabilă. Furnizorul trebuie să informeze imobiliare1.ro imediat fără întârzieri nejustificate sau este obligat să șteargă reclama corespunzătoare de îndată ce obiectul oferit nu mai este disponibil.
  Imobiliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul, corectitudinea sau caracterul complet al datelor despre obiect postate, furnizorul este singurul responsabil pentru acestea. Furnizorul trebuie să precizeze cu adevărat toate proprietățile și caracteristicile proprietății oferite, care sunt esențiale pentru partea interesată, precum și erorile care reduc utilizarea sau valoarea. Dincolo de aceasta, el nu poate dezvălui niciun fel de date, al căror conținut încalcă reglementările legale, împotriva moralității sau chiar încalcă drepturile personale ale terților. Furnizorul eliberează imobiliare1.ro de toate revendicările care sunt susținute de terți sau părți interesate din cauza încălcărilor. Această scutire se extinde și la rambursarea reprezentării legale necesare, inclusiv toate onorariile instanței și ale avocaților.
  Toate informațiile incorecte, false și generale, cu scopul de a atrage atenția părților interesate asupra unei oferte, sunt inadmisibile și sunt clasificate ca un design de ofertă necorespunzător. De asemenea, furnizorului nu i se permite să se refere la propria sa pagină de pornire prin intermediul unui link, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de imobiliare1.ro. Ofertele postate nu pot fi utilizate nici ca spațiu publicitar, nici ca publicitate, cu excepția scopului convenit, sub orice formă. Imobiliare1.ro are dreptul de a șterge imediat orice proiectare de conținut ilegal.

 5. Cereri de comision sau intermediere
  Dacă ofertele plasate pe internet necesită un comision sau comision de brokeraj în cazul încheierii unei afaceri sau a unui contract, furnizorul trebuie să precizeze acest lucru în mod explicit și fără echivoc în ofertă. El trebuie să desemneze persoana îndreptățită la comision sau brokeraj, precum și valoarea comisionului sau a comisionului de brokeraj.

 6. Utilizarea informațiilor
  Furnizorul este obligat să utilizeze informațiile despre cererile de proprietate care îi sunt transmise sau care au ajuns la cunoștința sa ca urmare a ofertei, exclusiv în legătură cu tranzacția imobiliară specifică. Transmiterea informațiilor către terți sau utilizarea acestor informații în alte scopuri este interzisă. Furnizorului îi este, de asemenea, interzis să facă publicitate adreselor și datelor obținute prin utilizarea imobiliare1.ro sau să le utilizeze în scopuri comerciale. Imobiliare1.ro are dreptul, dar nu este obligat, să transmită gratuit ofertele afișate către alte burse imobiliare.

 7. Stocarea datelor
  Datele colectate de IP și datele furnizate de utilizator sunt stocate și procesate de imobiliare1.ro în scopurile enumerate mai sus. Utilizatorul este de acord în mod expres cu prelucrarea datelor în scopuri statistice. Informații suplimentare pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

 8. Taxe / Remunerație
  Nivelul prețurilor individuale pentru serviciile respective ale imobiliare1.ro se bazează pe lista de prețuri curentă la momentul respectiv. În cazul reînnoirii automate a contractului, prețurile se bazează pe lista de prețuri valabilă în ziua în care începe reînnoirea.
  Prețurile individuale și remunerația trebuie plătite imediat după primirea facturii, care este trimisă prin e-mail de la imobiliare1.ro la adresa de e-mail a utilizatorului. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată, debitorul trebuie să plătească și dobânzile de întârziere legale. Același lucru se aplică și în cazul amânării. În plus, imobiliare1.ro își rezervă dreptul de a reține serviciul contractual convenit în caz de neplată a plății până la încetarea acesteia. Debitorul trebuie să plătească orice costuri suportate pentru încasarea datoriei. Dacă oferte gratuite sunt furnizate de imobiliare1.ro, ne rezervăm dreptul de a converti aceste oferte gratuite în oferte cu taxă. Cu toate acestea, vă vom notifica în scris această modificare prin e-mail cu cel puțin 30 de zile în avans. Apoi, aveți ocazia să profitați de noua ofertă în această perioadă fără un nou proces de înregistrare. Dacă nu primim un mesaj corespunzător de la dvs., ne rezervăm dreptul de a vă șterge datele.

 9. Răspundere și garanție
  În principiu, imobiliare1.ro este răspunzător doar pentru intenție și neglijență gravă.
  Furnizorul are dreptul la performanțe ulterioare doar ca drepturi de garanție față de imobiliare1.ro. În cazul în care neîndeplinirea eșuează, furnizorul se poate retrage din contract în conformitate cu legile în vigoare sau poate reduce remunerația și, în conformitate cu legile în vigoare, poate solicita despăgubiri sau despăgubiri pentru cheltuielile irosite. Orice răspundere din partea imobiliare1.ro pentru daune este exclusă. Acest lucru se aplică și garanției. Această declinare de responsabilitate nu se aplică:
  • pentru răspunderea datorată intenției,
  • dacă daunele au fost cauzate de imobiliare1.ro prin neglijență gravă sau de către reprezentanții săi legali sau agenții viciari intenționat sau grav neglijent,
  • pentru răspunderea datorată încălcării unor astfel de obligații contractuale care sunt indispensabile pentru realizarea obiectivului contractual,
  • în măsura în care imobiliare1.ro și-a asumat o garanție pentru o anumită proprietate,
  • pentru răspunderea conform Legii privind răspunderea pentru produse.

 10. Integritatea sistemului
  În legătură cu utilizarea imobiliare1.ro, utilizatorul nu are voie să utilizeze instrumente și tehnici care ar putea perturba funcționarea bazei de date și/sau a întregului site web și ar putea duce la o încărcare disproporționată a infrastructurii imobiliare1.ro.

 11. Încetarea și locul jurisdicției
  Toate rezilierile trebuie făcute în scris (prin scrisoare sau fax) pentru a fi eficiente. În cazul în care furnizorul este comerciant în sensul Codului comercial german, locul jurisdicției pentru toate litigiile care decurg din relația contractuală este sediul imobiliare1.ro.

  Clauză variabilă
  Imobiliare1.ro își rezervă dreptul și are dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, fără a da motive. Termenii și condițiile generale modificate vor fi trimise utilizatorului prin e-mail cu două săptămâni înainte de a intra în vigoare. În cazul în care utilizatorul nu se opune validității noilor termeni și condiții în termen de două săptămâni de la primirea e-mailului, termenii și condițiile modificate sunt considerate a fi acceptate.
  a) Imobiliare1.ro va informa separat utilizatorul despre importanța acestei perioade de două săptămâni în e-mailul care conține condițiile modificate.
  b) Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este ineficientă, dispozițiile rămase rămân neafectate. Prevederea ineficientă este considerată a fi înlocuită de o prevedere care se apropie cel mai mult de semnificația și scopul dispoziției ineficiente într-un mod legal eficient. Același lucru se aplică oricăror lacune.

Ultima actualizare aprilie 2021
Descoperă lumea imobiliară pe www.imobiliare1.ro Bine ai venit acasă!

Compară anunțuri