• English EN German DE Romanian RO

Rezultatele căutării dvs

Termeni și condiții generale pentru utilizarea acestor pagini de către cei interesați de proprietăți imobiliare

 1. Dispoziții generale
  Imobiliare1.ro Portal Imobiliar (denumită în continuare imobiliare1.ro) oferă platforme de internet pe care utilizatorii pot folosi proprietăți imobiliare ca obiecte de închiriere, vânzare și licitație, dar și companiile pentru închiriere, vânzări, franciză și partener sau obiecte de investiții pot fi oferite pe internet.
  Imobiliare1.ro nu oferă niciun bun imobil în sine și nu este el însuși un partener contractual în contractele încheiate între furnizorii imobiliari și cei interesați de bunuri imobiliare.
  Termenii și condițiile generale pentru cooperarea dintre imobiliare1.ro și cei interesați de proprietăți imobiliare în scopuri de închiriere sau vânzare sunt reglementate mai jos.

 2. Utilizarea platformei de internet imobiliare1.ro
  Imobiliare1.ro permite potențialilor și solicitanților de imobiliare să folosească gratuit ofertele imobiliare conținute în baza de date imobiliare1.ro. Nu există dreptul legal de a utiliza platforma și baza de date imobiliare1.ro internet. Imobiliare1.ro poate interzice utilizarea și accesul ulterior în orice moment, fără a da motive.

 3. Confidențialitate
  Informațiile obținute de la imobiliare1.ro pot fi utilizate numai în legătură cu afacerea imobiliară specifică, fie pentru achiziția intenționată fie pentru închirierea unei proprietăți solicitate. Transmiterea informațiilor către terți sau utilizarea informațiilor în alte scopuri, în special în scopuri comerciale, este interzisă.

 4. Nicio garanție pentru conținutul ofertelor
  Imobiliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor transmise către imobiliare1.ro. Orice răspundere din partea imobiliare1.ro în legătură cu conținutul informațiilor este exclusă.
  Imobiliare1.ro nu este în niciun fel responsabilă pentru informațiile incorecte sau incomplete din proprietatea de executare silită.
  Rapoartele, care sunt disponibile pentru descărcare gratuită, nu sunt de obicei complete și nu sunt potrivite ca bază pentru achiziționarea unui articol de licitație. Ele oferă doar o imagine de ansamblu asupra obiectului relevant. Există, de asemenea, posibilitatea ca informațiile să nu fie afișate sau reproduse corect ca urmare a transmiterii datelor. În ciuda tuturor îngrijirilor, pot exista și erori de imprimare și abateri. Din acest motiv, imobiliare1.ro le recomandă din nou în mod expres celor interesați de obiecte de licitație să ia în considerare doar avizul judiciar disponibil pentru inspecție la instanța locală competentă ca avizul expertului relevant pentru toate acțiunile și utilizările personale rezultate din licitație. Numai acest raport contează. Este complet și originalul este disponibil. De asemenea, oferă date care nu sunt publicate în mod deliberat în raportul disponibil pentru descărcare. Vă rugăm să verificați singur toate informațiile și să întrebați cu atenție în timpul licitației.
  Pe site-ul său web, la articolul Anulare date, imobiliare1.ro indică astfel de date de licitație care au fost anulate. Cu toate acestea, imobiliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru datele programate care au loc. Prin urmare, recomandăm părților interesate să afle mai direct înainte de numire, la instanța locală responsabilă sau la creditor.

 5. Descărcați avizul judiciar
  Notă importantă!
  Imobiliare1.ro pune la dispoziția părților interesate fragmente parțiale din avizul judiciar. Nu este versiunea originală, ci o versiune editată și scurtată din motive de protecție a datelor și din motive tehnice. Transferul opiniei experților sub formă digitală poate duce la informații incorecte și incomplete. Prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere sau garanție pentru corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor.
  Înainte de a participa la o licitație, vă recomandăm insistent să inspectați evaluarea inițială la instanță și să verificați din nou toate informațiile!

 6. Trimiterea de informații suplimentare sau oferte suplimentare
  Imobiliare1.ro are dreptul, dar nu este obligat, să trimită propriilor și terților informații suplimentare sau oferte suplimentare părților interesate în legătură cu o posibilă închiriere sau cumpărare.
  Partea interesată își dă acordul în mod expres pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale. Acest lucru se aplică în special, dar nu exclusiv, anulării datelor de licitație de executare silită. Dacă prospectul înregistrat a descărcat opinia expertului despre o licitație de executare silită, acesta va fi informat automat cu privire la anularea corespunzătoare a termenului prin e-mail de la imobiliare1.ro. Nu există dreptul la această notificare.

 7. Partener de cooperare
  Imobiliare1.ro oferă, de asemenea, informații despre partenerii de cooperare potriviți prin intermediul forumului său de internet. Partenerii de cooperare respectivi sunt singurii responsabili pentru declarațiile și conținutul lor. Imobiliare1.ro nu este responsabil pentru informațiile și serviciile furnizate de partenerii de cooperare. Serviciile partenerilor de cooperare se bazează exclusiv pe condițiile acestora.

 8. Stocarea datelor
  Toate datele colectate de imobiliare1.ro și transmise de părțile interesate către imobiliare1.ro sunt stocate și procesate de imobiliare1.ro în scopurile menționate mai sus. Informații suplimentare pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

 9. Trimiterea buletinului informativ
  La cerere, imobiliare1.ro va trimite un buletin informativ gratuit. Utilizatorul nu are nicio pretenție legală în acest sens. Imobiliare1.ro are dreptul să restricționeze trimiterea buletinului informativ sau să îl oprească fără să ofere motive.
  Clientul poate opri expedierea în orice moment prin trimiterea unui mesaj către imobiliare1.ro.

 10. Garanția și răspunderea imobiliare1.ro.
  Orice răspundere din partea imobiliare1.ro față de părțile interesate și solicitanți este fundamental exclusă. Această declinare de responsabilitate nu se aplică:
  • pentru răspunderea datorată intenției,
  • dacă daunele au fost cauzate de imobiliare1.ro prin neglijență gravă sau de către reprezentanții săi legali sau agenții viciari intenționat sau grav neglijeți,
  • pentru răspunderea datorată încălcării unor astfel de obligații contractuale care sunt indispensabile pentru realizarea obiectivului contractual.
  Excluderile de răspundere și limitările menționate mai sus nu se aplică, de asemenea, în cazul în care imobiliare1.ro acceptă garanții exprese sau pentru răspundere conform Legii privind răspunderea pentru produse.

 11. Integritatea sistemului
  În legătură cu utilizarea imobiliare1.ro, utilizatorul nu are voie să utilizeze instrumente și tehnici care ar putea perturba funcționarea bazei de date și/sau a întregului site web și ar putea duce la o încărcare disproporționată a infrastructurii imobiliare1.ro.

 12. Scutire
  Utilizatorul eliberează imobiliare1.ro de toate revendicările făcute de furnizori sau terți împotriva imobiliare1.ro din cauza încălcării drepturilor dvs. prin oferte și conținut postat de utilizator. Această scutire se extinde și la rambursarea reprezentării legale necesare, inclusiv toate onorariile instanței și ale avocaților.

 13. Locul de jurisdicție și legea aplicabilă
  Locul de jurisdicție pentru toate disputele care decurg din această relație cu utilizatorul este cel al imobiliare1.ro, cu condiția ca partea interesată să fie un comerciant în sensul Codului comercial român. Relațiile juridice dintre imobiliare1.ro și partea interesată se bazează pe legea din România.

 14. Clauza de separare
  Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este ineficientă, restul prevederilor rămân neafectate. Prevederea ineficientă este considerată a fi înlocuită de o prevedere care se apropie cel mai mult de sensul și scopul dispoziției ineficiente într-o manieră legală eficientă.

Ultima actualizare aprilie 2021
Descoperă lumea imobiliară pe www.imobiliare1.ro Bine ai venit acasă!

Compară anunțuri