• English EN German DE Romanian RO

Rezultatele căutării dvs

Termeni și condiții generale pentru utilizarea acestor pagini de către cei interesați de obiecte de licitație

 1. Dispoziții generale
  Imobiliare1.ro este o platformă de internet Portal Imobiliar (denumit în continuare imobiliare1.ro), pe care sunt prezentate obiecte de licitație care au fost comandate de instanțe, licitanți licențiați, agenți desemnați de instanță și/sau persoane autorizate, publicate pentru vânzare sau licitație.
  Imobiliare1.ro în sine nu oferă obiecte care urmează să fie licitate și nu devine el însuși un partener contractual al contractelor încheiate între furnizorul imobiliar și prospectul imobiliar.
  Termenii și condițiile generale pentru cooperarea dintre imobiliare1.ro și cei interesați de obiecte de vânzare sau licitație sunt reglementate mai jos.

 2. Utilizarea platformei de internet imobiliare1.ro
  Imobiliare1.ro permite potențialilor și celor care solicită obiecte de licitație să folosească gratuit ofertele de obiecte conținute în baza de date imobiliare1.ro. Nu există nicio pretenție legală cu privire la utilizarea platformei și a bazei de date internet imobiliare1.ro. Imobiliare1.ro poate interzice utilizarea și accesul ulterior în orice moment, fără a da motive.

 3. Confidențialitatea
  Informațiile obținute prin utilizarea imobiliare1.ro pot fi utilizate numai în legătură cu afacerea specifică intenționată, fie pentru achiziția intenționată, fie pentru licitarea unui obiect solicitat. Transmiterea informațiilor către terți sau utilizarea informațiilor în alte scopuri, în special în scopuri comerciale, este interzisă.

 4. Nicio garanție pentru conținutul ofertelor
  Imobiliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor transmise către imobiliare1.ro. Orice răspundere din partea imobiliare1.ro în legătură cu conținutul informațiilor este exclusă.
  Imobiliare1.ro nu este în niciun fel responsabilă pentru informațiile incorecte sau incomplete din proprietatea de executare silită.
  Rapoartele, care sunt disponibile pentru descărcarea gratuită, nu sunt de obicei complete și nu sunt potrivite ca bază pentru achiziționarea unui articol de licitație. Ele oferă doar o imagine de ansamblu asupra obiectului relevant. Există, de asemenea, posibilitatea ca informațiile să nu fie afișate sau reproduse corect ca urmare a transferului de date. În ciuda oricărei îngrijiri, pot exista și imprimate greșite sau abateri. Din acest motiv, imobiliare1.ro le recomandă, din nou, în mod expres celor interesați de obiecte de licitație să ia în considerare doar avizul judiciar disponibil pentru inspecție la instanța locală competentă, ca avizul expertului relevant pentru toate acțiunile și utilizările personale rezultate din licitație. Numai acest raport are valabilitate juridică. Este complet și originalul este disponibil. De asemenea, oferă date care nu sunt publicate în mod deliberat în raportul disponibil pentru descărcare. Vă rugăm să verificați singuri toate informațiile și să întrebați cu atenție în timpul licitației.
  Pe site-ul său web, la articolul Anulare date, imobiliare1.ro indică astfel de date de licitație care au fost anulate. Cu toate acestea, imobiliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru datele programate. Prin urmare, recomandăm părților interesate să afle mai direct înainte de numire, la instanța locală responsabilă sau la creditor.

 5. Descărcați avizul judiciar
  Notă importantă! Imobliliare1.ro pune la dispoziția părților interesate fragmente parțiale din avizul judiciar. Aceasta nu este versiunea originală, ci o versiune editată și scurtată din motive de protecție a datelor și din motive tehnice. Transferul opiniei experților sub formă digitală poate duce la informații incorecte și incomplete. Prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere sau garanție pentru corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor.
  Înainte de a participa la o licitație, vă recomandăm insistent să inspectați evaluarea inițială la instanță și să verificați din nou toate informațiile!
  Dacă utilizatorul dorește să descarce un raport bazat pe taxă (taxa de descărcare), utilizatorul este de acord că datele personale (de exemplu, adresa de e-mail a utilizatorului) pot fi transmise furnizorului de servicii de plată în scopul procesării plății.

 6. Trimiterea de informații suplimentare sau oferte suplimentare
  Imobliliare1.ro are dreptul, dar nu este obligat, să trimită propriilor și terților informații suplimentare sau oferte suplimentare părților interesate în legătură cu o posibilă licitație sau cumpărare. Partea interesată își dă acordul în mod expres pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale. Acest lucru se aplică în special, dar nu exclusiv, anulărilor de date ale licitației de executare silită. Dacă prospectul înregistrat a descărcat opinia expertului despre o licitație de executare silită, acesta va fi informat automat cu privire la anularea datei corespunzătoare prin e-mail de la imobiliare1.ro. Nu există dreptul la această notificare.

 7. Partener de cooperare
  Imobiliare1.ro oferă, de asemenea, informații despre partenerii de cooperare potriviți pe platforma sa de internet. Partenerii de cooperare respectivi sunt singurii responsabili pentru declarațiile și conținutul lor. Imobiliare1.ro nu este responsabil pentru informațiile și serviciile furnizate de partenerii de cooperare. Serviciile partenerilor de cooperare se bazează exclusiv pe condițiile acestora.

 8. Stocarea datelor
  Toate datele colectate de imobiliare1.ro și transmise de părțile interesate către imobiliare1.ro sunt stocate și procesate de imobliliare1.ro în scopurile menționate mai sus. Informații suplimentare pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

 9. Trimiterea de scrisori de știri
  Un buletin informativ gratuit este trimis de pe imobiliare1.ro. Utilizatorul nu are nicio pretenție legală în acest sens. Imobiliare1.ro are dreptul să restricționeze trimiterea buletinului informativ sau să îl oprească fără a da motive.
  Clientul poate opri expedierea în orice moment prin trimiterea unui mesaj către imobiliare1.ro.

 10. Garanția și răspunderea imobiliare1.ro.
  Orice răspundere din partea imobiliare1.ro față de părțile interesate și solicitanți este fundamental exclusă. Această declinare de responsabilitate nu se aplică:
  • pentru răspunderea datorată intenției,
  • dacă daunele au fost cauzate de imobiliare1.ro prin neglijență gravă sau de către reprezentanții săi legali sau agenții viciari intenționat sau grav neglijent,
  • pentru răspunderea datorată încălcării unor astfel de obligații contractuale care sunt indispensabile pentru realizarea obiectivului contractual.

  Excluderile de răspundere și limitările menționate anterior nu se aplică în cazul în care imobliliare1.ro acceptă garanții exprese sau pentru răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.
 1. Integritatea sistemului
  În legătură cu utilizarea imobliliare1.ro, utilizatorul nu are voie să utilizeze instrumente și tehnici care ar putea perturba funcționarea bazei de date și/sau a întregului site web și ar putea duce la o încărcare disproporționată a infrastructurii imobliliare1.ro.

 2. Scutire
  Utilizatorul eliberează imobliliare1.ro de toate revendicările făcute de furnizori sau terți împotriva imobliliare1.ro din cauza încălcării drepturilor dvs. prin oferte și conținut postat de utilizator. Această scutire se extinde și la rambursarea reprezentării legale necesare, inclusiv toate onorariile instanței și ale avocaților.

 3. Locul de jurisdicție și legea aplicabilă
  Locul de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din această relație cu utilizatorul este cel al imobiliare1.ro , cu condiția ca partea interesată să fie un comerciant în sensul Codului comercial român. Relațiile juridice dintre imobiliare1.ro și partea interesată se bazează pe legile în vigoare.

 4. Clauza de separabilitate
  Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este ineficientă, restul prevederilor rămân neafectate. Prevederea ineficientă este considerată a fi înlocuită de o prevedere care se apropie cel mai mult de semnificația și scopul dispoziției ineficiente într-un mod legal eficient.
  Ultima actualizare aprilie 2021

Declinarea răspunderii
Conținutul acestor pagini a fost atent cercetat, verificat și editat. Imobliliare1.ro nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, calitatea, corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor furnizate.
Reclamațiile de răspundere împotriva imobliliare1.ro care se referă la daune nemateriale și/sau materiale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de informații incomplete și incorecte sunt fundamental excluse, cu excepția cazului în care există dovezi ale intenției intenționate din partea imobliliare1.ro sau o eroare grav neglijentă există.
Informațiile publicate aici nu constituie o invitație de a acționa în legătură cu conținutul oferit. Dorim să subliniem încă o dată că informațiile prezentate aici nu oferă consiliere juridică sau fiscală. Depinde de utilizator să verifice dacă informațiile primite sunt corecte. Sfaturile tehnice nu pot fi înlocuite în acest moment. Recomandăm cititorului să ia în orice caz sfatul unui specialist.
Vă rugăm să citiți și termenii și condițiile noastre (termeni și condiții generale).

Setarea legăturii
În măsura în care imobliliare1.ro se referă direct sau indirect la site-uri web externe („link-uri”). Imobliliare1.ro declară în mod expres că paginile legate nu conțineau conținut ilegal în momentul stabilirii legăturilor. Imobliliare1.ro se distanțează în mod expres de toate modificările aduse conținutului care sunt efectuate pe paginile legate după ce link-ul a fost stabilit. Acest lucru se aplică și intrărilor de la terți în reclame puse la dispoziție de imobliliare1.ro.
Imobliliare1.ro nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, corectitudinea și acuratețea paginilor legate, a ofertelor, link-urilor sau a reclamelor. Imobliliare1.ro nu este responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite pe paginile legate. Autorizăm un link pe pagina noastră de pornire fără aprobare prealabilă până la o notificare ulterioară. Permitem linkuri către pagini individuale numai după consultare.
Vă rugăm să citiți și termenii și condițiile noastre (termeni și condiții generale).

Drepturi de autor

Imobiliare1.ro se străduiește să respecte drepturile de autor aplicabile în toate publicațiile. În cazul în care există o încălcare a drepturilor de autor, imobliliare1.ro va elimina obiectul corespunzător din publicarea sa după o notificare sau îl va marca cu drepturile de autor corespunzătoare. Acest lucru se aplică și încălcărilor drepturilor de autor prin texte, grafică, rapoarte, analize, contribuții, articole etc. puse la dispoziție și publicate de terți. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate pe site-ul web și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții la prevederile legii mărcilor aplicabile și a drepturilor de proprietate ale proprietarilor respectivi înregistrați. Concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților. Imobliliare1.ro este singurul proprietar al drepturilor de autor pentru propriul conținut de pe site-ul imobliliare1.ro. Duplicarea graficelor sau a textelor în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul expres al imobliliare1.ro. Vă rugăm să citiți și termenii și condițiile noastre (termeni și condiții generale).

Descoperă lumea imobiliară pe www.imobiliare1.ro Bine ai venit acasă!

Compară anunțuri